Voorwaarden

Ardenshuis.com

Voorwaarden voor particuliere vakantiehuizen.

Ardenshuis.com is geen eigenaar van de vakantiehuizen.
Voor het geval de reservering wordt afgehandeld door de eigenaar van de locatie, valt de verhuring onder de voorwaarden van deze eigenaar. Eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder is Ardenshuis.com niet voor aansprakelijk.

Voor het geval de reservering via ardenshuis.com wordt afgehandeld zijn de onderstaande huurvoorwaarden van toepassing:
Door het betalen van het voorschot en/ of van het volledige huurbedrag verklaart ’de huurder’, zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.
In de bevestiging van de reservering staan de vooraf of ter plaatse te betalen bedragen duidelijk vermeld.

Ardenshuis.com is de verhuurder, de eigenaar van het pand is de ‘eigenaar’.
1. De woning(en) kan (kunnen) slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs en bijkomende kosten voor de hele huurperiode, zoals vermeld in de bevestiging.
2. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijhorend grondgebied en verplicht zich aan de eigenaar of diens contactpersoon ter plaatse alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik/ vandalisme. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.
3. De borg, voor het geval de borg tegelijk met de huur wordt overgemaakt aan de verhuurder, wordt deze, met verrekening van eventuele energie- en andere kosten, na het verblijf weer teruggestort op het daarvoor opgegeven rekeningnummer van de huurder. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder, Ardenshuis is hierin geen partij en zorgt alleen voor de administratieve afhandeling.
4. De huurder verbindt zich er toe alle richtlijnen, door de eigenaar ter plaatse verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft deze ook door aan zijn medehuurders. Richtlijnen ter plaatse vervangen deze algemene richtlijnen van Ardenshuis.com.
5. De huurder en de medehuurders van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de eigenaar of van medebewoners zal elke vorm van lawaai (overlast) onmiddellijk stopgezet worden.
6. De maximale capaciteit van de locatie mag niet overschreden worden, tenzij met vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar via de verhuurder.
7. Indien de huurder en/ of zijn medebewoners zich niet gedragen naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder en zijn medebewoners de woning verlaten. Deze maatregel wordt genomen nadat de eigenaar de huurder en/ of zijn medebewoners aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.
8. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijke ongevallen.
9. Klachten in verband met de inventaris worden aanvaard binnen 2 uur na uw aankomst.
Deze worden gemeld bij de eigenaar of zijn vertegenwoordiger ter plaatse.
10. De woningen zijn volledig ingericht. Enkel keuken-, bad- en bedlinnen dienen meegebracht of in sommige gevallen ter plaatse gehuurd te worden. De bedden mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.
11. Op het einde van de huurperiode wordt alles terug op zijn plaats gezet, zoals gevonden bij aanvang van de huurperiode.
12. Indien de woning, zoals vooraf is overeengekomen, slechts gedeeltelijk gebruikt wordt zal de huurder geen enkele poging doen om het afgesloten gedeelte te gebruiken. Inbreuk hierop zal leiden tot betaling van de huurprijs volgens volledige bezetting.
13. Indien de woning na uw huurperiode niet verhuurd is kan men ter plaatse beslissen zijn vakantie eventueel te verlengen in overleg met de eigenaar.
14. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf de tijd aangegeven in de reisbescheiden en op de internetsite www.ardenshuis.com, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de eigenaar is overeengekomen. Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.
15. Onkosten bij annulering: zie de bevestiging van uw reservering.
16. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden of wordt, indien mogelijk, de huurder een alternatieve locatie aangeboden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.
17. Of een huisdier welkom is staat vermeld op de internetsite www.ardenshuis.com, gaarne het huisdier melden bij uw reservering.
18. Het sorteren van afval is verplicht bij de meeste locaties, instructies hiervoor ter plaatse. Bij niet naleving hiervan kunnen kosten worden afgetrokken van de waarborg.
19. De verhuurder en de eigenaar aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/ of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de vakantie- woningen.
20. De verhuurder is niet aansprakelijkheid voor de betalingen, de betalingen (huurbedrag/waarborg/bijkomende kosten) gaan rechtstreeks van de huurder naar de eigenaar van het vakantiehuis.

De intermediair Ardenshuis.com contact
ZOEKEN

maart 2023

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

april 2023

 • M
 • D
 • W
 • D
 • V
 • Z
 • Z
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Volw.
0 Kind.
Huisdier(en)
Voorzieningen

Vergelijk vakantiehuizen

Vergelijken