Wachtwoord opnieuw instellen

Dit privacy-beleid is van toepassing op de site en alle producten en diensten die worden aangeboden.

Ardenshuis.com vakantiehuizen,  gevestigd aan de Gerard ter Borchhage in Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy-beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Ardenshuis.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactpagina Contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Ardenshuis.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Ardenshuis.com maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen/betalingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Ardenshuis.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer: maximaal 1  jaar  >  afhankelijk van de geboekte periode

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ardenshuis.com verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ardenshuis.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u niet zelf doen, u dient daarvoor een aanvraag in te dienen via de contactpagina Contact Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via de contactpagina
Ardenshuis.com zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een week op uw verzoek reageren.
Ardenshuis.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ardenshuis.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina Helma Keller de Rijk is de functionaris Gegevensbescherming van Ardenshuis.com
Contactgegevens: info@ardenshuis.com, Mobiel: +31 (0) 6 3022 3490